EKO-UH s.r.o.
stavební a obchodní společnost

EKO-UH s.r.o. - více než 25 let tradice

Společnost EKO-UH, s.r.o. je stavební firma s dlouholetou tradicí v tomto oboru, sídlící ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Zabývá se zejména občanskou výstavbou a pracemi s touto činností spojenou.
Naše společnost působí především v oblasti Zlinského kraje, ale rozšířili jsme naši působnost i do kraje Jihomoravského.

Hlavním cílem je dosáhnout plné spokojenosti zákazníků. Nabízíme konzultace ohledně plánů stavby, cenovou kalkulaci stavby a snažíme se našim klientům vyjít vstříc. Při své práci používáme moderní technologie a novodobé materiály ve spojení s klasickými stavebními postupy,

EKO likvidace odpadů

rodinné domy

průmyslové objekty

zemní práce, meliorace

komunikace a chodníky

zateplení, zelená úsporám

HISTORIE SPOLEČNOSTI
Firma EKO-UH, s.r.o. byla založena v roce 1993 v Uherském Hradišti s původním programem výstavby malých a středních čistíren odpadních vod včetně kanalizací. Postupně naše společnost přistoupila k rozšíření svého programu a zaměřila se zejména na budování pozemních staveb a občanskou výstavbu. Je založena na principu dlouhodobosti svého podnikání, řídí se principem odpovědnosti, loajality a profesionálním přístupem vůči zákazníkům, zaměstnancům i dodavatelům.

Společnost podniká především v regionu Zlínského kraje.
Během své činnosti prováděla rozšíření mechanizace i nákup vlastního lešení a bednění.

Za dobu své existence provedla řadu významných staveb.

ODBORNOST A KVALITA
V oblasti komplexní stavební činnosti je kladen důraz na kvalitu, dodržování technologie stavebních prací, používání kvalitních stavebních materiálů i pravidelné školení zaměstnanců, řídíme se politikou jakosti. Naše společnost vlastní celou řadu certifikátů týkajících se např. provádění vnějších kompletních zateplovacích systémů, komínových systémů cihelných i SCHIEDEL, osvědčení pro kompletní cihelný systém HELUZ, KM BETA, YTONG a další.

ROZSAH ČINNOSTI
Naše společnost nabízí výstavbu rodinných domů na klíč podle projektů dodaných stavebníky (možnost provedení hrubé stavby či pouze záklaďové desky), stavby občanské výstavby, rekonstrukce budov, zatep|ování a opravu fasád, výstavbu chodníků a komunikací, terénní úpravy, také nabízíme možnost zapůjčení PERI lešení i bednění.
Zpracováváme cenový návrh rozpočtu požadovaných stavebních prací a máme osobní přístup ke každému z našich klientů.

Naše služby

Rodinné domy, průmyslové objekty

Při realizaci jakékoliv zakázky naše firma klade maximální důraz na kvalitu odvedené práce. Důležitou součástí každého díla pro jeho dokonalou realizaci je přesná vize projektanta a investora stavby, kterou do nejmenšího detailu konzultujeme.

Díky našemu dlouholetému působení na trhu máme za sebou již mnoho zrealizovaných zakázek, ať už stavby rodinných domů na klíč, komerčních prostorů, zateplení objektů, rekonstukcí bytových i nebytových prostor či drobnější realizace jako subdodavatelé.

Rádi budeme součástí i Vašeho projektu.

Zemní práce, komunikace a chodníky

Politika jakosti

Politika jakosti společnosti stanovuje celkové záměry v oblasti zabezpečování jakosti týkající se cílů společnosti a očekávání a požadavků zákazníků.

Hlavním cílem politiky jakosti společnosti je uskutečňovat zásady systému zabezpečení jakosti, dosáhnout plné spokojenosti zákazníků a tím zajistit dobrou pozici společnosti na trhu a dobré jméno společnosti.

Politika jakosti je vedením společnosti neustále přezkoumávána z hlediska potřeb společnosti, tak aby vyhovovala všem zainteresovaným stranám. V návaznosti na výše uvedené zásady vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku jakosti:

 • Budeme nabízet jen takové služby a výrobky v oblasti stavební výroby, které svými užitnými hodnotami maximálně uspokojí požadavky zákazníků a svými vlastnostmi budou plně respektovat všechny legislativní požadavky.
 • Prostřednictvím důsledné analýzy neshod (nedostatků) a přijímání nápravných opatření budeme trvale dosahovat zlepšování systému managementu jakosti.
 • Zajistíme angažovanost všech zaměstnanců společnosti při realizaci cílů jakosti jak podporu osobní iniciativy, tak i jasným stanovením povinností a odpovědností.
 • Zajistíme angažovanost všech zaměstnanců společnosti při realizaci cílů jakosti jak podporu osobní iniciativy, tak i jasným stanovením povinností a odpovědností.
 • Od všech zaměstnanců společnosti se očekává:
  - Důsledné dodržování veškeré platné dokumentace tak, aby svoji činnost prováděli správně
  - Aktivní účast jak na řešení vzniklých nedostatků, tak předávání námětů na zlepšení či zdokonalení systému managementu jakosti
 • Na podporu kroků k dosažení všech cílů jakosti se vedení společnosti zavazuje:
  - Poskytovat optimální finanční i personální zdroje na prevenci, sledování procesu a odstraňování neshod a
  - Vytvořit podmínky pro aktivní účast na programu zlepšování procesu, péčí o vlastní zaměstnance a jejich odborný růst
 • Trvalé zlepšování procesů zajistíme dále:
  - Zlepšováním výrobního procesu v oblasti stavební činnosti pokrokovými technologiemi
  - Nákupem kvalitního výrobního zařízení, kontrolních a zkušebních přístrojů
 • Prostřednictvím vedení společnosti budeme poskytovat svým zákazníkům kvalitní informační servis
 • Komunikujeme o politice jakosti se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami.

S politikou jakosti a jejími případnými změnami jsou seznamováni všichni zaměstnanci společnosti na poradě nejméně jednou ročně a vždy při jejich změnách. Při nástupu nových pracovníků je seznámení s politikou součástí vstupního školení.

Politika je přezkoumávána jednou ročně při přezkoumávání systému řízení jakosti.

Reference

Zrealizované zakázky

Díky našemu dlouholetému působení na trhu máme za sebou již mnoho zrealizovaných zakázek, ať už stavby rodinných domů na klíč, komerčních prostorů, rekonstukcí bytových i nebytových prostor či drobnější realizace jako subdodavatelé.

RD v Hluku a Starém Městě

Stavba RD - Staré Město

Rekonstrukce pivovarské studny v Uherském Brodě

Certifikace

 

Certifikát ICT

Certifikát CQS

Zelená úsporám